book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556
1129 m. n. m.

Radhošť

Radhošť je nejznámější hora v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Měří 1129 metrů a nabízí krásné výhledy na celé Beskydy, Valašsko, Jeseníky a Malou a Velkou Fatru.

Z pověstí o Radhošti

Radhošť bývá spojován s uctíváním pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Tento bůh slunce, války a vítězství míval podle pověstí na této posvátné hoře sídlo a lidé zdaleka mu zde přinášeli dary.

Cyril a Metoděj

Koncem jara pak na Radhošti staří Slované slavili letní slunovrat. O nocích se rozzářily vatry, lidé tančili a zpívali. Pohanské zvyky přetrvaly i do dob křesťanských a nezabránila tomu ani pověst, že modlu Radegasta prý strhli Cyril s Metodějem, kteří na místo postavili kříž. Radegast byl údajně zachráněn pohanskými kněžími a ukryt v podzemí.

Jeskyně

Masív hory je totiž protkán pseudokrasovými pískovcovými jeskyněmi, dlouhými až několik stovek metrů.

Podle další z pověstí bývaly ještě na počátku století tak prostorné, že jimi mohl z Pusteven až na Radhošť projet vůz tažený koňmi. Řada skalních puklin a podzemních jeskyní sváděla i k představám nadpozemských bytostí. Nejznámější jeskyní je puklinová jeskyně Volařka ležící na svahu hřebenu asi 200 metrů jižně od vrcholu u cesty do Rožnova pod Radhoštěm. Kolmá jáma je 2 m široká a 3 m hluboká.

Současnost

Na samotném vrcholu Radhoště se nachází kříž z roku 1805, kaple svatého Cyrila a Metoděje z let 1896–1898, sousoší obou věrozvěstů autora Albína Poláška z roku 1931 a televizní vysílač. Kaple je nejvýše položený chrám v České Republice. V kapli je bronzová deska, připomínající návštěvu prezidenta republiky T. G. Masaryka na tomto místě 23. června 1928.

Poutě

Od šedesátých let minulého století se na oslavu příchodu Cyrila a Metoděje (5.-6.7.) na Radhošti konají cyrilometodějské poutě, kterých se účastní i několik tisíc lidí.

Radhošť je od roku 1955 vyhlášený národní přírodní rezervací.

TIP NA VÝLET

Jak se dostat na Radhošť
Pro výlet s dětmi doporučujeme přístup z Pusteven, kam vede lanovka z Trojanovic. Odtud vede západním směrem modře značená hřebenovka přes vrchol Radegast a kolem sochy Radegasta až na vrchol (4 km). Naopak nejhodnotnější výstup vede z Rožnova pod Radhoštěm po červené turistické značce (7 km s převýšením kolem 800 m).