book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556
Posąg

Radegasta

Posąg Radegasta, pogańskiego boga Słowian, boga słońca, obfitości i urodzaju, jest jednym z niepowtarzalnych symboli Radhoszczu w Beskidzie, właściwie przełęczy pod Radhoszczem, znajdującym się dokładnie w połowie drogi pomiędzy Pustevnym na Radhoszczem na wysokości 1 105 m n.p.m.

Co mówią legendy

Radegast był pogańskim bogiem czczonym głównie przez Słowian połabskich. Jak jednak jego kult dotarł aż na Radhoszcz, nie wiadomo.

Pierwotny ogromny posąg Radegasta został rzekomo wyrzeźbiony z drewna, na sobie miał pancerz ze szczerego złota a na głowie straszliwy hełm. Był częścią świątyni, gdzie, oprócz zwierząt, ofiarowano prawdopodobnie także ludzi. Ewangelizatorzy Cyryl i Metody nakazali idola pogańskiego obalić, posiekać i spalić. Księżom pogańskim udało się jednak posąg uratować i ukryć gdzieś we wnętrzu góry, w świątyni podziemnej, gdzie ukrywa się być może do dnia dzisiejszego.

Radegast Poláška

Posąg Radegasta w postaci, jak znamy go dzisiaj, jest dziełem rzeźbiarza akademickiego Albína Poláška, rodaka z Frenštátu pod Radhoštěm. Prace na swoim dziele rozpoczął już w roku 1924 i wiadomo, że już w Ameryce, gdzie wówczas przebywał, powstało kilka wersji tego dzieła. W roku 1930 autor wynajął w Pradze atelier Nováka i stworzył ostateczną wersję Radegasta. Ciało męskie, twarz przybiera postać lwa, na głowie hełm w kształcie głowy byka z rogami, w prawej ręce trzyma róg obfitości, w lewej siekierę.

Posąg Radegasta Poláška z betonu i uziarnionego tłucznia zainstalowano na miejscu w roku 1931, do uroczystego odsłonięcia posągu doszło 05.07.1931 r. Ten oryginalny posąg wysokości 320 cm i wadze 1,4 tony sfinansowali rodacy amerykańscy, którzy podarowali posąg swojej ojczyźnie. Posąg został specjalne umieszczony plecami do nadchodzących.

Restaurowanie

Materiał Radegasta źle znosił warunki atmosferyczne panujące na Radhoszczu. Posąg trzeba było zdemontować i odrestaurować. Doszło do tego w roku 1980 pod kierownictwem rzeźbiarza ołomunieckiego Karla Hořínka. Posąg powrócił na swoje miejsce 11.06.1982 r.

Transport

Mimo kosztownej naprawy degradacja materiału posągu Radegasta trwała dalej. Dlatego też posąg Radegasta został w roku 1996 z Radhoszczu odwieziony i usytuowano go, po niezbędnym odrestaurowaniu, w holu wejściowym ratusza we Frensztacie. Na stok Radhoszczu Radegast, właściwie to jego kopia, powrócił 04.07.1998 r.

Radegast dzisiaj

Kopia posągu, dzięki wsparciu finansowemu browaru noszowickiego, który ma sylwetkę Radegasta w swoim logo, została wyciosana z materiału naturalnego – granitu. Granit bowiem dużo lepiej znosi surowy klimat. Pod kierownictwem rzeźbiarza akademickiego Miroslava Machali, kamieniarz Jan Sobek z Leskovce u Vsetína wyciosał nowy posąg z 16,5 tony ciężkiego bloku granitowego.

TYPY NA WYCIECZKI

Do posągu Radegasta można trafić w bardzo prosty sposób. Z Pustevny po szerokim chodniku, po którym prowadzi niebieski szlak turystyczny a równocześnie europejski szlak długodystansowy E3.