Trojanovice | Pustevny

Pustevny

Trojanovice

Obec vznikla dlouhodobou salašnicko-pasekářskou kolonizací, kterou prováděla na svém panství hukvaldská vrchnost od začátku 16. století. Jako samosprávná obec vznikla na vlastní žádost tehdejších obyvatel – pasekářů, dřevorubců, rudokopů, uhlířů a salašníků žijících pod horou Radhošť.

První kolonisté pod Radhoštěm byli Slované, o čemž svědčí nejstarší místní názvy hor, kopců a potoků – Radhošť, Hradisko, Lubina apod. V těchto dobách se vytvořilo také radhošťské bájesloví, pověsti, vyprávění, pohádky a zkazky o Radhošti a mýtické postavě Radegasta.

Zakladatel obce

Ferdinand Julius hrabě Troyer altse narodil 20. ledna 1698 v Innsbrucku. Jeho otec František Antonín – tyrolský kancléř a tajný rada – byl v roce 1697 povýšen do hraběcího stavu. Jeho matkou byla Maria Maxmiliana z Teuffenbachu. Ferdinand Julius obdržel olomoucký kanonikát už 11. listopadu 1711 a 25. prosince 1720 byl vysvěcen na kněze. Roku 1731 se stal arcidiakonem v Opavě a od roku 1741 somscholastikem v Olomouci.

Když byl jeho předchůdce biskup Jakob Ernest přeložen do Salzburgu, stal se hrabě Troyer 9. prosince 1745 olomouckým biskupem a 22. ledna následujícího roku byl slavnostně vysvěcen.  V květnu byl jmenován tajným radou a 9. října 1746 obdržel titul císařský rada. 10. dubna 1747 jej papež Benedikt XIV. jmenoval kardinálem. Po smrti vídeňského arcibiskupa kardinála Kollonitsche 12. dubna 1751 byl hrabě Troyer jmenován protektorem Germánie. Biskup Troyer se snažil završit proces svatořečení Jana Sarkandra, toto se mu ovšem nepovedlo, proces byl přerušen smrtí papeže.

V letech 1754-56 provedl vizitaci celé diecéze. Nechal zesílit opevnění Olomouce a nedaleko Vyškova postavit tři lovecké zámečky, které pojmenoval Ferdinandsruh, Juliusburg a Troyerstein. V roce 1748 založil obec Trojanovice jako odměnu pasekářům za jejich namáhavou práci. Když v roce 1752 vyhořel kroměřížský biskupský zámek, věnoval značné sumy na jeho obnovu. Hrabě Troyer zemřel 5. února 1758 v Brně a je pohřben v Olomouci. Dnes je po něm pojmenován luxusní hotel Troyer, který najdete v Trojanovicích.

  

Hornatý terén, lesy, paseky, malebná zákoutí, čistý vzduch, čisté potoky, nádherné panorama Beskyd. To vše činilo z obce Trojanovice atraktivní lokalitu pro turistický ruch. 

Trojanovice začaly být rekreační oblastí již před 250 lety. Již v roce 1768 se zde léčili hosté žinčicí, tichem a čistým povětřím. Zásluhu na tom má třetí trojanovský fojt Florián Šrubař, který chtěl dát postavit na tenkrát odlesněném kopci Okruhlý (986 m n. m.) dřevěný srub pro návštěvníky.

Památky v obci