Kněhyně | Pustevny

Pustevny

Kněhyně

Vrchol Kněhyně (1256 m) je považovaný za nejkrásnější a nejméně lidskou rukou zasažený vrcholek Beskyd.

Celý vrchol Kněhyně je součástí nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech. Na ploše 195 ha je zde od roku 1982 vyhlášena NPR Kněhyně – Čertův mlýn chránící přirozené rostoucí vrcholové smrčiny pralesovitého typu s podílem jeřábu. Vyskytuje se zde (a na několika málech dalších Beskydských vrcholech) náš jediný druhu slepého střevlíčka.

Z ptactva zde žijí vzácné druhy jako jeřábek lesní, datlík tříprstý, včelojed lesní či pověstný krkavec velký. Pro turisty je jistě atraktivnější častější výskyt rysa ostrovida, vzácné kuny skalní a ani medvěd hnědý už není tak vzácný jako dříve. Na vrcholu se nachází geodetický bod a také kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista, který tady vztyčil velký milovník a patron zdejšího kraje olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu.

  

Nedaleko od vrcholu se nachází Kněhyňská jeskyně – chráněný prvek pseudokrasu Beskyd, která je však veřejnosti nepřístupná. Na tzv. Kněhyňské louce, v sedle pod Kněhyní byl vybudován pomníček partyzánce Růžence Valentové a pomník 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, která zde padla do léčky. Přítomnost partyzánů dokládají i zbytky bunkru.

Samotný vrchol není přístupný, dostat se můžete do sedla pod vrcholem z Pusteven nebo Čeledné po červené turistické značce.

Mapa z Pusteven na Kněhyni